Resultats

En aquest apartat es poden trobar els resultats resultat de l’activitat de la unitat. Estan organitzats en dos blocs:

  • Recerca associada: documents i memòries de l’activitat realitzada per la unitat i/o de projectes específics, així com articles, capítols de llibre i presentacions a congresos.
  • Activitat formativa: treballs finals de grau, màster i tesis doctorals relacionades amb l’activitat de la Unitat.