Sobre la Unitat

La Unitat d’Avaluació de Projectes Institucionals té entre els seus objectius supervisar i coordinar el disseny, la implementació i l’avaluació de futures intervencions en relació a assumptes estratègics, ajudant a la presa de decisions en relació a la planificació institucional i la formació de polítiques, promovent un cicle continu de processos de millora institucionals.