SOI

El projecte SOI (acrònim de Servei d’Orientació Inicial) té com a principal objectiu millorar el seguiment i suport que reben els estudiants nous de grau, pel que fa a la seva incorporació a la universitat i els dos primer semestres acadèmics. Per fer-ho, el projecte SOI es centra en l’acció tutorial realitzada amb els estudiants.

El concepte d’orientació esdevé clau per assegurar que l’estudiant inicia els seus estudis de grau amb unes condicions òptimes, especialment pel que fa a la seva matrícula, tenint en compte les seves particularitats i preferències però també la realitat coneguda, en forma de taxes de seguiment de l’avaluació continuada, o rendiment acadèmic, entre d’altres.

En paral·lel, el projecte SOI també repensa el conjunt d’accions i eines que els tutors incorporen en el seguiment que realitzen dels estudiants durant aquest període.